Program wydarzenia Data on Campus #1

Wykłady

 • 11:15 - LLMs: Hype, Hope and Hard Facts

  Miłosz Kopij (Allegro)

  Opis:
  Dlaczego ta technologia wzbudza tyle emocji? Jak możemy skutecznie i bezpiecznie wdrożyć ją w naszych organizacjach? Podczas prelekcji przybliżę korzyści płynące z wykorzystania modeli generatywnych oraz ocenię ich realny wpływ na biznes. Wspólnie zastanowimy się, czy możliwe jest wprowadzenie LLM w wersji low-cost.

  Biogram:
  Inżynier i menedżer specjalizujący się w technologiach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz rozpoznawaniem mowy. Współtwórca pierwszych w Polsce voicebotów w obszarach windykacji i obsługi klientów. Obecnie odpowiedzialny za departament Operations Tech w Allegro, gdzie skupia się na bezpieczeństwie transakcji, wykrywaniu oszustw, weryfikacji treści i poprawie efektywności operacyjnej poprzez automatyzację. Prowadzony przez niego zespół zajmuje się produktyzacją rozwiązań łączących metody heurystyczne, klasyczne modele ML oraz modele generatywne. Za innowacyjne wdrożenia w roku 2022, zespół został uhonorowany nagrodą Digital Excellence Award przez społeczność CIONET.

 • 12:15 - Data Governance as a Code

  Fabian Wiktorowski (Roche)

  Opis:
  Opowiem o prostym i eleganckim rozwiązaniu pozwalającym automatyzować zarządzenie "data produktami" i o tym, jak na bazie tego rozwiązania wdrażamy w Roche Data Governance as a Code uwzględniając principia programów data FAIR czy też GIRFT.

  Biogram:
  Absolwent UAM (matematyka teoretyczna), od 15 lat w Roche w różnych rolach wokół danych. Technologie: #gitlab #dbt #immuta #snowflake #docker #talend

 • 13:30 - Dane w mieście

  Michał Łakomski (Urząd Miasta)

  Opis:
  W dobie dynamicznego rozwoju technologii i cyfryzacji, zarządzanie danymi w mieście staje się kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania przestrzeni miejskich. W ramach wykładu "Dane w mieście" poruszona zostanie istotność otwartych danych oraz proces budowy platformy otwartych danych Miasta Poznania a także Systemu Informacji Przestrzennej i mapy 3D. Kolejnym ważnym aspektem będzie porządkowanie baz klientów oraz integracja z systemami rządowymi, co wymaga odpowiednich narzędzi i procedur zapewniających bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami prawa. Wykład dotknie również kwestii interoperacyjności systemów, która jest niezbędna do efektywnej wymiany danych pomiędzy różnymi platformami i systemami miejskimi. Poruszone zostaną wyzwania związane z ochroną danych osobowych – RODO – będącego jednocześnie pomocą jak i przeszkodą w gromadzeniu i udostępnianiu informacji. Na zakończenie, przedstawiona zostanie aplikacja Smart City Poznań, jako jest przykład wykorzystania danych i informacji przekazywanych przez mieszkańców do ulepszania wspólnej przestrzeni. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu społeczności, aplikacja prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania miastem i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

  Biogram:
  Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Poznania. Od 2017 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. Doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Doświadczony kierownik projektów i menedżer zmiany. Nadaje kształt cyfrowej transformacji miasta oraz przewodzi procesowi ewolucji Poznania w kierunku nowoczesnego, inteligentnego miasta. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych systemów i e-usług zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i dla pracowników urzędu. Specjalista w zakresie smart city, open data i nowych technologii. Wykładowca i inspirujący prelegent na konferencjach o szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym m.in. na Uniwersytecie WSB Merito, Uniwersytecie Stanforda, Smart City Expo Barcelona i Urban Tech Forward.

 • 13:50 - Kariera w świecie Data i AI

  Agnieszka Kamińska (OLX), Weronika Witek (Britenet)

  Opis:
  Absolwentki studiów podyplomowych "Przetwarzanie danych - Big Data" dzielą się swoją historią i doświadczeniem

  Biogram - Agnieszka Kamińska:
  Agnieszka Kamińska jest Data Scientistką z doświadczeniem badawczym w obszarze neuronauki poznawczej i badań nad mózgiem. Obecnie pracuje w zespole Data Science w Grupie OLX i specjalizuje się w tematach przetwarzania informacji oraz optymalizacji sortowania wyników wyszukiwania. Po godzinach, prowadzi poznański oddział międzynarodowej grupy non-profit Women in Machine Learning & Data Science.

  Biogram - Weronika Witek:
  Absolwentka studiów podyplomowych Big Data, które odmieniły jej życie zawodowe. Obecnie pełni rolę big data developera, a po pracy współtworzy meetupy technologiczne w ramach @GDG Poznań oraz @Women Techmakers.

 • 14:20 - Jak GenAI zmienia software developement

  Marcin Kliks (Allegro)

  Opis:
  W 2024 roku jesteśmy świadkami rewolucji w sposobie pracy programistów. Github chwali się, że już 40% nowego kodu commitowanego przez użytkowników Github Copilota to nietknięty kod wygenerowany przez AI, a programiści czują się bardziej produktywni. Eksperci SDLC biją na alarm, że tracimy kontrolę nad procesem wytwórczym oprogramowania i przyzwyczajamy się do "AI Overreliance", zwracając uwagę, że dane treningowe często pochodzą ze średniej jakości kodu publicznego. W tej prezentacji podzielę się zastosowaniami LLM w Allegro, wynikami badań programistycznych, a także danymi ze świata oraz predykcjami dotyczącymi zawodu programisty w obliczu nowych wyzwań związanych z Big Code.

  Biogram:
  Principal Software Engineer, Allegro. W branży Software Development od 1999 roku, zarówno jako inżynier oprogramowania jak i manager. W Allegro projektuję platformy programistyczne oraz infrastrukturalne w zespole Strategii Technologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem trendów związanych z GenAI. Lubię aplikować algorytmy w nowe i interesujące dziedziny, np biotechnologiczne, będąc twórcą platformy bio intelligence służącej do mikrobiologicznych analiz zdrowia gleby. Aktywnie wspieram Open Source jako kontrybutor oraz animator społeczności.

 • 15:15 - AI Governance

  Piotr Beńke (IBM)

  Opis:
  AI governance to kluczowy obszar, który wspiera sposób, w jaki sztuczna inteligencja jest rozwijana, wdrażana i wykorzystywana. Zarządzanie AI odnosi się do zasad, procedur i ram regulacyjnych, które mają na celu zapewnienie odpowiedzialnego i skutecznego wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności przedsiębiorstw/organizacji. Dzięki odpowiednim ramom regulacyjnym i wytycznym, AI governance pomaga minimalizować ryzyka związane z uprzedzeniami, ochroną danych osobowych oraz brakiem przejrzystości w działaniach podejmowanych przez systemy sztucznej inteligencji, co może mieć negatywne konsekwencje dla reputacji i finansów przedsiębiorstwa. Poprzez ustanowienie jasnych zasad i standardów, AI governance wspiera budowanie zaufania społecznego, zwiększanie konkurencyjności oraz budowania zaufania klientów i partnerów biznesowych promując transparentność oraz sprawiedliwość w wykorzystywaniu technologii AI. W tym zadaniu nie jesteśmy osamotnieni. Istnieje wiele narzędzi I platform, które wspierają organizacje w tym zadaniu.

  Biogram:
  Piotr Beńke - Dyrektor ds. technologii w IBM Polska, kraje bałtyckie i Ukraina (IBM PBU CTO) oraz dyrektor zespołu architektów korporacyjnych w IBM Northern, Central and Eastern Europy (IBM NCEE ATL Market Director). Odpowiedzialny za strategię w obszarze technologii i rozwój zespołów technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Warwick Business School. Piotr z branżą IT związany jest od 28 lat budując swoje doświadczenie na różnych stanowiskach pracując z wieloma sektorami/branżami. Architekt rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego, finansowego i energetycznego. Ambasador technologii kwantowej. Gościnny wykładowca na polskich uczelniach promujący zastosowanie technologii cyfrowych: AI, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, blockchain, … w biznesie. Członek wielu rządowych grup roboczych dot. technologii cyfrowych. Były współ-lider komitetu „Digital Economy” w Amerykańskiej Izbie Handlowej. Członek Wielkopolskiej Grupy Roboczej Inteligentnych Specjalizacji. Pasjonat najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowania w życiu codziennym w małej jak i dużej skali.

 • 15:45 Panel dyskusyjny
  Rozwój i role przyszłości w obszarze Data, potencjał GenAI

  • Prowadzący panel

   Arkadiusz Kasprzak (GFT)

   15 lat doświadczenia w pracy z technologiami związanymi z przetwarzaniem i analizą danych w różnych rolach (technologicznych, menadżerskich oraz biznesowych). Aktualnie w roli Architekta Danych pomaga klientom zarządzać danymi w organizacji. W roli Strategic Capability Manager odpowiedzialny był za rozwój strategicznych kompetencji w organizacji. Wcześniej jako Head of Data Poland odpowiadał za strategię rozwoju firmy oraz specjalistów w obszarach nowoczesnych technologii przetwarzania danych. Jako szef biura w Poznaniu odpowiada za koordynowanie lokalnego komitetu oraz relacji z zewnętrznymi podmiotami (Miastem, Uniwersytetami). Członek Rady Programowej konferencji Pozitive Technologies w 2021 roku. Wykładowca. Autor bloga (https://oceandanych.pl) oraz kursu: SQL Analityczny (https://sqlanalityczny.pl). Pomysłodawca i współzałożyciel społeczności GDG Cloud Poznań.

  • Piotr Beńke (IBM)

   Dyrektor ds. technologii w IBM Polska, kraje bałtyckie i Ukraina (IBM PBU CTO) oraz dyrektor zespołu architektów korporacyjnych w IBM Northern, Central and Eastern Europy (IBM NCEE ATL Market Director). Odpowiedzialny za strategię w obszarze technologii i rozwój zespołów technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Warwick Business School. Piotr z branżą IT związany jest od 28 lat budując swoje doświadczenie na różnych stanowiskach pracując z wieloma sektorami/branżami. Architekt rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego, finansowego i energetycznego. Ambasador technologii kwantowej. Gościnny wykładowca na polskich uczelniach promujący zastosowanie technologii cyfrowych: AI, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, blockchain, … w biznesie. Członek wielu rządowych grup roboczych dot. technologii cyfrowych. Były współ-lider komitetu „Digital Economy” w Amerykańskiej Izbie Handlowej. Członek Wielkopolskiej Grupy Roboczej Inteligentnych Specjalizacji. Pasjonat najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowania w życiu codziennym w małej jak i dużej skali.

  • Marcin Mazurek (Allegro)

   VP of technology w Allegro. Na co dzień członek Tech Exec Team w Allegro. Odpowiedzialny za zbudowanie i prowadzenie zespołu Platformy Technicznej i Operacji, który daje fundamenty technologiczne, ekosystem developerski, governance i procesy do budowania platformy Allegro. Związany z Allegro przez 18 lat, przez ten okres odpowiedzialny za różne zespoły i obszary technologiczne i operacyjne w Allegro. Odpowiedzialny za transformację zespołów infrastrukturalnych w kierunku wykorzystania metodologii zwinnych i zarządzania efektywnością działania IT. Zaangażowany w organizację i uczestnictwo w wielu inicjatywach w ramach budowania community technicznego w Polsce. Absolwent programu "Stanford Executive Program" na Uniwersytecie Stanforda oraz programu "Transition to General Management" Executive Education w Insead Business School, studiów MBA na Uniwersytetu Ekonomicznym w Poznaniu i studiów podyplomowych w Instytucie Telekomunikacji i Łączności w Warszawie.

  • Tomasz Górecki (UAM)

   Profesor w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, prodziekan ds. grantów i współpracy z gospodarką, zajmuje się analizą szeregów czasowych, analizą danych funkcjonalnych oraz sztuczną inteligencją, współpracując z firmami takimi jak Lidl, OLX, Allegro, PWN, Samsung, Smartstock.

  • Bartłomiej Chowański (Capgemini)

   Starszy menadżer projektów w Capgemini Polska – kierownik projektów klienckich oraz dyrektor zespołu Data Science w dziale Insight & Data. Odpowiedzialny za rozwój obszaru AI oraz wsparcie dla biznesu w obszarze Generative AI. Posiada doświadczenie jako kierownik projektów publicznych dofinansowywanych ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • Krzysztof Witczak (Deloitte)

   Dyrektor w Deloitte Central Europa – odpowiedzialny za nadzór nad rozwojem biznesów klientów i transformacje biznesowe