Data wydarzenia:

Dzień Kandydata na UAM

Już 3 grudnia o godz. 13:00 odbędzie się Dzień Otwarty na UAM online! Jest to wydarzenie kierowane do przyszłych maturzystek i maturzystów.

W tej edycji warto zarejestrować się na nowej platformie: https://dzienkandydata.amu.edu.pl, aby móc uczestniczyć w wydarzeniu i otrzymywać wszelkie informacje dotyczące uczelni, proponowanych kierunków oraz rekrutacji na UAM.

Na początku spotkania zostaną przedstawione informacje o:

  • procesie rekrutacji,
  • uczelni,
  • warunkach studiowania,
  • pomocy materialnej,
  • samorządzie studenckim i organizacjach studenckich,
  • wymianach zagranicznych.

Od godz. 14:15 odbędą się spotkania wydziałowe, które pozwolą Wam dowiedzieć się więcej o konkretnych kierunkach studiów.