Data wydarzenia:

Kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownik naszego wydziału, profesor Roman Murawski wygłosi wykład z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład pt. Zaczynali (niemal) od zera – stali się potęgą światową. Filozoficzna i logiczna szkoła lwowsko-warszawska. odbędzie się w dniu 9 marca 2022 o godzinie 17:00 na kanale YouTube.

Dostęp do spotkania poprzez zamieszczony link: https://youtu.be/mmuyWSAoGuQ

Wykład poświęcony jest omówieniu interesującego zjawiska w nauce polskiej, jakim była Szkoła Lwowsko-Warszawska powstała na przełomie XIX i XX wieku. W rozumieniu węższym obejmuje się tą nazwą grupę logików warszawskich, zwaną też warszawską szkołą logiczną oraz filozofów postulujących analizę logiczną w filozofii. W rozumieniu szerszym – uczniów Kazimierza Twardowskiego i uczniów jego uczniów niezależnie od światopoglądu i specjalności.Szkoła ta dominowała w filozofii polskiej w I połowie XX wieku, a jej część logiczna należała do czołówki logików światowych. W wykładzie opowiemy o historii tej grupy uczonych, o jej specyfice, o prowadzonych badaniach, zwłaszcza o badaniach logicznych. Opowiemy też o znaczeniu tej szkoły i o wpływie, jaki wywarła na logikę i filozofię (nie tylko polską). Pokażemy także jej związki z uniwersytetem w Poznaniu.

Prof. dr hab. Roman Murawski

Roman Murawski studiował w latach 1967–1972 matematykę na UAM. Doktoryzował się w zakresie nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w 1979. W 1992 habilitował się z nauk matematycznych (logika matematyczna) na UAM. W roku 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (w zakresie filozofii – filozofia matematyki). W latach 1975–1979 studiował także filozofię i teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, gdzie w roku 1980 uzyskał tytuł magistra teologii (teologia dogmatyczna). W latach 1982–1985 odbył tamże studia podyplomowe uzyskując w roku 1985 tzw. licencjat kanoniczny (Licentiatus in sacra theologia).

Przez cały czas swojej działalności zawodowej związany był z Zakładem Logiki Matematycznej UAM. W latach 1996–2019 był kierownikiem tego zakładu.

Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (uniwersytety w Heidelbergu i w Erlangen) oraz stypendystą uniwersytetów w Amsterdamie, Brukseli i w Oxfordzie. Otrzymał subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2005–2012 był prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 2006–2009 prezesem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, 2003–2007 był członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest też członkiem Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (Uniwersytet Warszawski). Jest członkiem Academia Europaea (Londyn).

Tematyka badań naukowych prof. R. Murawskiego ewoluowała od logiki i podstaw matematyki ku filozofii matematyki i historii logiki (aczkolwiek oba te obszary były zawsze obecne w jego badaniach). Jest autorem 24 książek (w języku angielskim, niemieckim i polskim – wiele z nich miało po kilka wydań) oraz ponad 230 artykułów naukowych.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: http://logika.home.amu.edu.pl/murawski_dane.php