Data wydarzenia:

Ogólnopolska konferencja naukowa HOMO INFORMATICUS 9.0 informatyka - człowiek - społeczeństwo

W dniach 29-30 września 2023 r. odbędzie się interdyscyplinarna konferencja HOMO INFORMATICUS 9.0., podczas której poruszona zostanie problematyka współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Dzień I - ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi (miejsce: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz MS Teams),

Dzień II - nawiązanie do tradycji konferencji „Filozofia matematyki i informatyki”, które odbywały się w latach 2008-2018 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, dyskusja nas związkami łączącymi matematykę z informatyką oraz przyjrzenie się ich filozoficznym konsekwencjom (miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz MS Teams).