Data wydarzenia:

Po indeks z Pitagorasem #62

22 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 odbędzie się kolejne zdalne spotkanie dla młodzieży z cyklu ,,Po indeks z Pitagorasem".

Link do wydarzenia

Dr Bartłomiej Bzdęga wygłosi wykład pod tytułem ,,Półniezmienniki w trzech odsłonach".

Streszczenie: Głównymi bohaterami wykładu będą ewoluujące matematyczne obiekty (mówiąc bardziej fachowo: dyskretne układy pseudodynamiczne). Półniezmienniki są narzędziem, które ma kilka różnych zastosowań. Między innymi są bardzo pomocne w dowodzeniu, że ewoluujący obiekt, znajdujący się w pewnym stanie początkowym:
(1) nigdy nie osiągnie pewnego stanu A;
(2) może wykonać tylko skończenie wiele kroków ewolucji;
(3) prowadzony w odpowiedni sposób dojdzie do pewnego stanu B.

Odbywające się w bieżącym roku akademickim wykłady dla młodzieży są współfinansowane z projektu ,,Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu".