Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mokrzyckiej

W piątek 18 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mokrzyckiej.

Tytuł rozprawy: Aproksymacja macierzy kowariancji wybranymi strukturami w modelach podwójnie wielowymiarowych.

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska).
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. dr hab. Radosław Kala (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Link do spotkania