Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Bednarz

W czwartek 20 maja 2021 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Bednarz.

Tytuł rozprawy: Liczby typu Fibonacciego, ich własności i zastosowania do problemów zliczania w grafach.

Promotor: prof. dr hab. Iwona Włoch (Politechnika Rzeszowska)
Recenzenci: dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz (Politechnika Łódzka) i prof. UJ dr hab. Bartłomiej Bosek (Uniwersytet Jagielloński).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.
Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Link do spotkania