Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Artura Nowakowskiego

piątek 29 września 2023 r. o godz. 11:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Artura Nowakowskiego.

Tytuł rozprawy: Quality Optimization Methods in Neural Machine Translation Systems.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jassem.

Recenzenci: prof. IPI PAN dr hab. Maciej Ogrodniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN), prof. IPI PAN dr hab. Agnieszka Mykowiecka (Instytut Podstaw Informatyki PAN) i prof. PP dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz (Politechnika Poznańska).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.