Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Piaseckiego

piątek 25 lutego 2022 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Piaseckiego.

Tytuł rozprawy: Application of selected artificial intelligence methods to time series analysis.

Promotor: prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska), prof. UEP dr hab. Agata Filipowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (Politechnika Warszawska / IBS PAN).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Link do spotkania.