Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Mizerki

W poniedziałek 29 marca 2021 r. o godz. 12:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Mizerki.

Tytuł rozprawy: Excluding and constructing of exotic group actions on spheres.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski (UAM).
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szczepański (Uniwersytet Gdański) i prof. dr hab. Robert Wolak (Uniwersytet Jagielloński).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o dokonanie zgłoszenia poprzez formularz do dnia 25-03-2021. Link do spotkania zostanie przesłany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.