Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Dwojaka

W poniedziałek 6 września 2021 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Dwojaka.

Tytuł rozprawy: Efficient Algorithms for Hybrid Neural Machine Translation.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jassem.
Recenzenci: prof. PWr dr hab. inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska), prof. IPI PAN dr hab. Maciej Ogrodniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN) i prof. IPI PAN dr hab. Agnieszka Mykowiecka (Instytut Podstaw Informatyki PAN).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Link do spotkania