Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Ziętkiewicza

W środę 5 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Ziętkiewicza.

Tytuł rozprawy: Zaprojektowanie oraz implementacja systemu automatycznej korekcji błędów i normalizacji wyjścia z systemu rozpoznawania mowy.

Promotor: prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak.

Recenzenci: prof. IPI PAN dr hab. Maciej Ogrodniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN), prof. IPI PAN dr hab. Agnieszka Mykowiecka (Instytut Podstaw Informatyki PAN) i prof. PW dr hab. inż. Artur Janicki (Politechnika Warszawska).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.