Data wydarzenia:

VI Dni Jakości Kształcenia

W dniach 19-20 czerwca 2023 r. odbędzie się konferencja Uniwersytet w dobrym otoczeniu. Rola współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w doskonaleniu jakości kształcenia, organizowana w ramach VI edycji Dni Jakości Kształcenia.

Głównym tematem konferencji będą relacje z przedstawicielami otoczenia społecznego, kulturowego i gospodarczego, a przede wszystkim wpływ partnerów zewnętrznych na realizację procesu dydaktycznego, znaczenie tej współpracy dla jakości kształcenia oraz rola Uniwersytetu społecznie odpowiedzialnego. Stałym punktem programu konferencji jest także prezentacja zwycięskich projektów wyłonionych w ostatnich edycjach Konkursu Projakościowego Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Konferencja będzie odbywać się 19 czerwca w Collegium Minus (Sala XVII) i 20 czerwca w Collegium im. Floriana Znanieckiego w Kampusie Ogrody (budynek E, Aula B).

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia i zachęcamy do udziału!