Data wydarzenia: -

VI Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w VI Seminarium Naukowym pt. Matematyczne Laboratorium Kultury.

Seminarium odbędzie się dnia 15.02.2021 roku w godz. 17:00-20:00 na platformie Teams.

Link do platformy Teams: Join Microsoft Teams Meeting

W tym roku zostali zaproszeni z wystąpieniami w ramach VI Seminarium Naukowego pt. Matematyczne Laboratorium Kultury:

 • prof. ASP dr hab. Jakub Jernajczyk (ASP, Wrocław) - Dziekan Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, popularyzator nauki, absolwent matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
  Tytuł wystąpienia: Myśląc obrazem – intuicje wizualne w matematyce i inspiracje matematyczne w sztukach wizualnych
 • prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (WSE UAM, Poznań) - Laboratorium Pedagogiki Szkolnej Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, przedstawicielka w składzie Rady Programowej kierunku studiów UAM: Nauczanie matematyki i informatyki. 
  Tytuł wystąpienia: Młodszy nastolatek i nastolatka w kształceniu zdalnym
 • dr Edyta Juskowiak (WMiI UAM, Poznań) - Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziałowe Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki UAM, Kierownik Wydziałowego Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki UAM.
  Tytuł wystąpienia: Jak uczyć by prowokować myślenie matematyczne?
 • dr Bartłomiej Bzdęga - popularyzator matematyki, opiekun finalistów i laureatów Olimpiady Matematycznej, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej.
  Tytuł wystąpienia: Geometria w kratkę
 • Justyna Jaworska (studentka WMiI UJ, Kraków) - studentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, jako pierwsza Polka od 22 lat, dwa złote medale na Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt EGMO.
  Tytuł wystąpienia: Praca z uczniem zdolnym w zakresie matematyki olimpijskiej

VI Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury 2021, pod honorowym patronatem:

 • JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
 • Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską
 • Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego
 • Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła.

Organizator
Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współorganizator
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partnerzy

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu
 • Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – WSE UAM (przewodnicząca)
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski – WMiI UAM
 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – WSE UAM
 • prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – WSE UAM
 • dr Edyta Juskowiak – WMiI UAM
 • prof. dr hab. Barbara Nowak – WSE UAM
 • prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – WSE UAM
 • prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak – WSE UAM (przewodniczący)
 • prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma – WSE UAM
 • prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska – WSE UAM
 • prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – WSE UAM
 • dr Tomasz Przybyła – WSE UAM
 • dr Bartłomiej Bzdęga
 • dr Katarzyna Forecka-Waśko – WSE UAM
 • mgr Iwona Zientera – ZSŁ Poznań
 • mgr Kamil Wnuk – WSE UAM