Data wydarzenia:

Wykład laureatki III edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej

Laureatką III edycji konkursu o nagrodę im Edyty Szymańskiej jest dr hab. Iwona Chlebicka. W dniu 25 marca 2021 roku, godz. 9:30-10:30, wygłosi ona odczyt online, pod tytułem:

Bardzo słabe rozwiązania równań różniczkowych.

Abstrakt: Kiedy w jakimś zagadnieniu różniczkowym dane są nieregularne, nie można oczekiwać, że rozwiązanie będzie istniało w sensie klasycznym czy słabym. Rozwiązania dystrybucyjne istnieją, ale mogą być dzikie. Jest jednak kilka klasycznych już konceptów rozwiązań, które nie tylko istnieją dla miarowych danych, ale też dzielą podstawowe dobre własności słabych rozwiązań. Nazywamy je "bardzo słabymi rozwiązaniami''. Opowiem o tym co się będzie komplikować jeśli dopuścimy w zagadnieniu silnie nieliniowe operatory i oczekiwana przestrzeń funkcyjna będzie anizotropową i nierefleksywną przestrzenią Orlicza. Pokażę jakich metod można użyć, by pokazywać precyzyjną regularność bardzo słabych rozwiązań w takim przypadku.

Notka biograficzna
dr hab. Iwona ChlebickaIwona Chlebicka ukończyła studia magisterskie z matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w roku 2010. Na tej samej uczelni w roku 2014 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod tytułem `Hardy–type inequalities and nonlinear eigenvalue problems'. Obie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. Agnieszki Kałamajskiej. W 2018 roku Iwona Chlebicka
otrzymała nagrodę naukową czasopisma ,,Polityka'' w zakresie Nauk Ścisłych oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W grudniu 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego za rozprawę ,,Bardzo słabe rozwiązania zagadnień różniczkowych z niestandardowym wzrostem''. Podczas staży zagranicznych pracowała między innymi na Uniwersytecie we Florencji z prof. Andreą Cianchim i na Uniwersytecie w Parmie z prof. Giuseppe Mingione.

Iwona Chlebicka prowadzi badania nad analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i nieliniową teorią potencjału. Ponadto, zajmuje się ich zastosowaniami w teorii istnienia i regularności rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych pochodzących od równań dyfuzji zachodzącej w niejednorodnym ośrodku.

Ma trójkę dzieci urodzonych w latach 2007, 2010, 2013.