Data wydarzenia:

Wykład dra hab. Macieja Ciesielskiego

W ramach seminarium naukowego Zakładu Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych oraz Zakładu Teorii Operatorów, w dniu 17 maja (wtorek) w godz. 11:00–12:00 w sali A1-33 (RND) odbędzie się wykład dr hab. Macieja Ciesielskiego z Politechniki Poznańskiej pt. Wybrane własności geometryczne przestrzeni funkcyjnych Banacha oraz ich zastosowanie w teorii aproksymacji.

Abstrakt

Informacje o prelegencie:
Dr hab. Maciej Ciesielski ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w 2003 r., obronił doktorat w 2010 r. na University of Memphis (USA), a habilitację uzyskał w 2020 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem bądź współautorem 21 prac naukowych w większości poświęconych własnościom geometrycznym przestrzeni Banacha.