Data wydarzenia:

Wykład nr 13: O wzajemnych inspiracjach muzyki i matematyki

Data: wtorek 27.02.2024, godz. 15:30

Miejsce: ul. Nowy Świat 28-30, sala B-207, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Maciej Grześkowiak

Streszczenie: 

Celem wykładu jest ukazanie związków i analogii pomiędzy odległymi - na pozór - dziedzinami: matematyką i muzyką.

Przedstawione zostaną przykłady obiektów matematycznych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce. Ukazane będą również koncepcje artystyczne, które można wyrazić językiem czystej matematyki.

Wykład zilustruje myśl wywodzącą się ze świata starożytnego, mówiącą że muzyka i matematyka są siostrami w nauce.

O wykładowcy:

Doktor (2004) oraz doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (2019). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują obliczeniową teorię liczb i jej zastosowania w kryptologii. Aktywny popularyzator zastosowań matematyki w muzyce.