Data wydarzenia:

Wykład prof. dra hab. Jerzego Pogonowskiego "Trzy oblicza matematyki. Kontekst odkrycia, uzasadnienia, przekazu."

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. Trzy oblicza matematyki. Kontekst odkrycia, uzasadnienia, przekazu wygłosi Profesor Jerzy Pogonowski.

Spotkanie zostało przeniesione z 26 stycznia 2022 r. i odbędzie się 31 marca 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1.

W filozofii nauki funkcjonuje odróżnienie dwóch kontekstów: odkrycia i uzasadnienia. W odczycie wskażę na najważniejsze cechy tych kontekstów w odniesieniu do praktyki badan matematycznych. Opowiem o roli intuicji matematycznej w kontekście odkrycia oraz o znaczeniu paradoksów i patologii matematycznych w kontekście uzasadnienia. Dodam też trzeci kontekst, a mianowicie kontekst przekazu, który obejmuje m.in. uczenie się i nauczanie matematyki, a także jej popularyzację. Odczyt ma w dużej mierze charakter popularny i jego rozumienie nie wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej.

Prof. Jerzy Pogonowski: ur. 28 listopada 1951. Studiował matematykę (1969–1972 UAM, 1972–1974 UW). Magisterium u prof. Andrzeja Mostowskiego (logika matematyczna). Doktorat (1976, UAM, promotor: prof. Jerzy Bańczerowski) dotyczył matematycznych modeli języka. Habilitacja (1981, UAM): Tolerance spaces with applications to linguistics. Profesura (1991, Rzeczpospolita Polska): nauki humanistyczne. Zatrudnienie: od 1974 UAM (Instytut Matematyki 1974–1975, Instytut Językoznawstwa 1975–2015, Wydział Psychologii i Kognitywistyki od 2015).

Obecnie: profesor w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki WPiK UAM. Dodatkowo: Instytut Matematyczny PAN (1977–1978, 1 2 etatu); Katedra Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1993–1994), Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego (2009-2010).

Stypendia zagraniczne: Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1978- 1979, visiting research scholar), Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung), Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board), Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung), Munich Center for Mathematical Philosophy, München (2018, research project NCN 2015/17/B/HS1/02232). Publikacje: kilka tuzinów prac dotyczących zastosowań logiki matematycznej, semiotyki, intuicji matematycznej, aksjomatów ekstremalnych, dydaktyki matematyki na poziomie uniwersyteckim.

W Repozytorium UAM dostępne są w postaci plików pdf:

  1. Extremal axioms. Logical, mathematical and cognitive aspects, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2019.
  2. Myślenie matematyczne. Drobne eseje przedemerytalne, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2020.
  3. Postulaty i metafory. Dwie wizje podstaw matematyki, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2021.

Na stronie internetowej Wydawnictwa RYS dostępny jest plik pdf tomu okolicznościowego: Wędrówki po świecie symboli. Język, logika, matematyka. Tom dedykowany Jerzemu Pogonowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Dorota Leszczyńska- Jasion, Paweł Łupkowski, Andrzej Gajda, Szymon Chlebowski, Poznań 2021.

Posługa dydaktyczna: wykłady Matematyczne podstawy kognitywistyki, Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań, Logika algebraiczna, Metalogika, Zagadki matematyczne, Językoznawstwo ogólne.