Biogram

(ur. 15 VII 1949 Poznań)

Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, gdzie w roku 1967 uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1967–1972 studiował matematykę na UAM, gdzie w roku 1972 podjął pracę. W latach 1977–1979 odbył studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Informatyki i  Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1979 uzyskał doktorat – promotorem był Wiktor Marek. W latach 1976–1980 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, gdzie w roku 1980 uzyskał tytuł magistra teologii (teologia dogmatyczna). W latach 1982–1985 odbył tamże studia podyplomowe uzyskując w roku 1985 tzw. licencjat kanoniczny (Licentiatus in sacra theologia). Habilitował się na UAM w zakresie nauk matematycznych (logika matematyczna) w roku 1992. W roku 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (filozofia matematyki). W latach 1970-tych był dodatkowo zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN w Poznaniu, a w latach 1993–2003 w Uniwersytecie Zielonogórskim. Jego zainteresowania naukowe dotyczą logiki matematycznej i podstaw matematyki oraz filozofii i historii matematyki i logiki. Opublikował ponad 200 prac badawczych, 22 monografie i 2 podręczniki akademickie. Wypromował  2 doktorów. Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung) i prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Heidelbergu i Erlangen (Niemcy) oraz na uniwersytetach w Oxfordzie, Brukseli, Amsterdamie i Hanowerze. W latach 2005–2012 był prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 2006–2009 prezesem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, w latach 2003–2007 był członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, 2020-2027 członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Od 2018 roku jest członkiem Komisji Historii Nauki PAU, od 2020 – członkiem Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (Uniwersytet Warszawski). Trzykrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982, 1987, 1996), Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina (1997), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2012). Jest laureatem subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W roku 2018 został członkiem Academia Europaea (Londyn), a w roku 2022 członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 465–467.
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/pracownicy/profesorowie-emerytowani/roman-murawski
http://logika.home.amu.edu.pl/murawski_dane.php