Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji AI & MEDTECH CEE

Studenci projektu Aitech wzięli udział w konferencji AI & MEDTECH CEE.

Konferencja odbyła się zdalnie dnia 6 czerwca 2023 r.