Data publikacji w serwisie:

Projekt AITech na konferencji E-SKILLS 2023

22 listopada, dr hab. Jacek Marciniak, prof. UAM i prof. dr hab. Krzysztof Jassem, zaprezentowali efekty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w trakcie konferencji E-SKILLS w Warszawie organizowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Prof. Marciniak zaprezentował osiągnięcia projektu "Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych" (AI Tech), realizowanego na Wydziale Matematyki Informatyki UAM w którym zaprezentował korzyści płynące z uruchomienia na kierunku Informatyka dwóch specjalności Sztuczna Inteligencja i Cyberbezpieczeństwo, a także opracowanie innowacyjnego programu studiów oraz zaangażowanie studentów w projekty badawczo-rozwojowe, konferencje i wizyty studyjne na całym świecie.