Data publikacji w serwisie:

Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

W dniu 9 grudnia 2021 r. uczestnik projektu AITECH wziął udział w konferencji wirtualnej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuczna inteligencja - nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?

Student, który wziął udział w konferencji, przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego.