Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji CONFidence 2022

Student projektu AITECH wziął udział w konferencji CONFidence 2022 w Krakowie.

Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej w dniach 6-7 czerwca 2022.