Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji Data Science Summit ML Edition 2022

Studenci projektu AITECH wzięli udział w konferencji Data Science Summit ML Edition 2022.

Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej w Warszawie w dniu 22 czerwca 2022 r.