Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji EACL 2023 : The 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics

Studenci projektu AITECH wezmą udział w konferencji EACL 2023 w Dubrowniku, Chorwacji  dniach 3-7.05.2023 r.

Podczas wyjazdu odbędzie się również wizyta studyjna.

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=169340