Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji FedCSIS 2021

W dniu 3 września 2021 czterech studentów, uczestników projektu AI Tech, wzięło udział w 16th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS 2021.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne konferencja odbyła się w trybie zdalnym. Studenci, którzy wzięli udział w konferencji przygotowują pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jassema, dr Rafała Jaworskiego i dr Tomasza Piłki.