Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji FeDCSIS w Warszawie

Student projektu Aitech weźmie udział w konferencji FeDCSIS w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 17-20 września.