Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji International Summer School on Deep Learning ISSonDL 2021

W dniach 5-9 lipca 2021 dwoje studentów uczestniczących w w projekcie AI Tech wzięło udział w konferencji International Summer School on Deep Learning ISSonDL 2021 zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne udział w konferencji był wirtualny. Studenci, którzy wzięli udział w konferencji przygotowują pracę magisterską pod kierunkiem dra Andrzeja Wójtowicza.