Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji PPRAI

Studenci projektu AITECH wezmą udział w konferencji PPRAI 2023 w Łodzi dniach 23-26.04.2023 r.

Studenci będą prezentować postery oraz wystąpienia ustne.