Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji TF-CSIRT meeting & FIRST Regional Symposium Europe

Student projektu AITECH wziął udział w konferencji TF-CSIRT meeting & FIRST Regional Symposium Europe.

Konferencja odbyła się w dniach 2-3 marca 2022 roku. Udział studenta był zdalny.