Data publikacji w serwisie:

Udział w TNW Conference

Studenci projektu AITECH wzięli udział w TNW Conference w Amsterdamie, Holandia.

Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej w dniach 15-18 czerwca 2022 r.