Data publikacji w serwisie:

Udział w konferencji Web Summit 2021

W dniach 1-4 listopada 2021 r. dwoje studentów, uczestników projektu AITECH, wzięło udział w konferencji Web Summit 2021 w Lizbonie (Portugalia). Udział studentów był stacjonarny.

Studenci, którzy wzięli udział w konferencji, przygotowują prace magisterskie pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Dyczkowskiego oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Jassema.