Data publikacji w serwisie:

Wizyty studyjne studentów AI Tech

W czerwcu 2022 r. studenci projektu AI Tech uczestniczyli w wizytach studyjnych w Edynburgu i Dolinie Krzemowej.

EDYNBURG
W dniach 13-17 czerwca 2022 r. studenci projektu AI Tech uczestniczyli w wizycie studyjnej w Edynburgu. Brali udział w seminarium zakładu The Interaction Lab oraz spotkaniu w Hubie Innowacji Bayes Center. Ponadto spotkali się z uznanymi naukowcami z dziedziny AI i NLP oraz przedstawicielami świata biznesu.

DOLINA KRZEMOWA
W dniach 11-18 czerwca 2022 r. 12-osobowa grupa studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku informatyka studiujących w ramach specjalności sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, biorących udział w projekcie AI Tech, uczestniczyło w wizycie studyjnej w Dolinie Krzemowej, USA. Celem wyjazdu była wizyta na Stanford University oraz UC Berkeley, jak również wizyty w firmach technologicznych z branży sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa oraz spotkania z przedstawicielami świata biznesu i inwestorami nowych technologii. Podczas konferencji US Poland Science and Technology Symposium odbywającej się w dniach 14-17 czerwca 2022 na Uniwersytecie Stanforda, której tematem przewodnim było "AI – An Accelerator Toward a More Resilient World", studenci zaprezentowali swoje projekty badawcze realizowane w ramach projektu AI Tech.

O wizytach studyjnych można przeczytać również na stronie Uniwersytetu.

Projekt Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to projekt realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki od 2021 roku. Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu na Wydziale Matematyki i Informatyki został opracowany i uruchomiony nowy program studiów na kierunku informatyka ze specjalnościami sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie naszego wydziału.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie  nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"
Tytuł projektu: „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)”
Porozumienie nr POPC.03.02.00-00-0001/20-00