Data publikacji w serwisie:

Finansowanie wyjazdów na konferencje

Studenci uczestniczący w projekcie AITech mogą uzyskać finansowanie udziału w dowolnej konferencji z tematyki związanej z naszymi studiami. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uzyskanie akceptacji promotora pracy magisterskiej lub opiekuna projektu badawczo-rozwojowego.

Lista konferencji ze Sztucznej inteligencji i Data Science:
https://conferenceindex.org/conferences/artificial-intelligence

​​​​​​​https://conferenceindex.org/conferences/data-science