Data publikacji w serwisie:

Young Researchers Workshop on Artificial Intelligence and Cybersecurity (YRW'2021)

Zapraszamy wszystkich studentów realizujących projekty w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa do udziału w workshopie Young Researchers Workshop on Artificial Intelligence and Cybersecurity (YRW'2021), który odbędzie się w dniach 2-5 września 2021 roku jako wydarzenie towarzyszące konferencji FedCSIS. W ramach warsztatu można przedstawić swoją wizję projektu magisterskiego i porównać ją z projektami realizowanymi na innych uczelniach.​​​​​​​ Opis projektu (500-800 słów) można złożyć do 28 czerwca. Więcej informacji dostępne jest na stronie wydarzenia.

Udział w konferencji zostanie sfinansowany studentom uczestniczącym w projekcie AI Tech niezależnie od tego, czy wezmą udział w konferencji jako uczestniczy wygłaszający referat, czy jako uczestnicy bez referatu.