Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych

W Zakładzie Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych prowadzone są badania naukowe w dwóch grupach badawczych zajmujących się odpowiednio: analizą funkcjonalną, w szczególności teorią przestrzeni funkcyjnych, oraz zagadnieniami istnienia i struktury zbioru rozwiązań pewnych równań różniczkowych, całkowych oraz różniczkowo – całkowych w różnych przestrzeniach, w tym problemami istnienia rozwiązań w wybranych przestrzeniach funkcyjnych.

W ramach działalności naukowej realizowanych było wiele projektów badawczych, w których brali udział pracownicy Zakładu oraz naukowcy z ośrodków zagranicznych. Ważną aktywnością Zakładu jest również kształcenie młodej kadry naukowej z Polski i zza granicy.

Tematyki badawcze:

 • własności topologiczne i geometryczne wybranych przestrzeni unormowanych, quasi-unormowanych oraz F-unormowanych i ich zastosowania,
 • istnienie i struktura zbioru rozwiązań pewnych równań i inkluzji różniczkowych, całkowych oraz różniczkowo – całkowych,
 • specjalne klasy równań (ułamkowego rzędu, dynamiczne) i ich własności,
 • zastosowania całek nieabsolutnych (całki Henstocka-Kurzweila, całki Henstocka-Kurzweila-Pettisa).

Lista pracowników Zakładu

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych powstał 1 października 2017 roku po połączeniu dwóch zakładów:

 • Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych - powstał w 1987 roku i od początku do roku 2016 jego kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Hudzik. W latach istnienia Zakładu jego pracownikami byli: prof. dr hab. Marian Nowak, prof. UAM dr hab. Marek Wisła, prof. UAM dr hab. Paweł Foralewski, prof. UAM dr hab. Radosław Kaczmarek, dr Wojciech Kowalewski, dr Karol Wlaźlak, mgr Łukasz Raczkowski.
 • Zakładu Równań Różniczkowych - powstał w 1991 roku i w latach 1991-2017 był kierowany przez prof. dr hab. Ireneusza Kubiaczyka. Pracownikami Zakładu byli: prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń, prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak, dr Magdalena Adamczak, dr Sławomir Krzyśka, dr Piotr Majcher.

Stopnie naukowe doktora nauk matematycznych uzyskały następujące osoby:

 • Ghassan Alherk (Syria), Małgorzata Doman, Zenon Zbąszyniak, Yunan Cui (Chiny), Paweł Foralewski, Lifang Liu (Chiny), Wojciech Kowalewski, Agata Narloch, Yuwen Wang (Chiny), Karol Wlaźlak, Lucjan Szymaszkiewicz, Xinbo Liu (Chiny), Alicja Szymaszkiewicz, Radosław Kaczmarek, Haifeng Ma (Chiny), Tadeusz Chawziuk (promotorem tych prac był prof. dr. hab. Henryk Hudzik), Ewa Kasior (promotor: prof. UAM dr hab. Marek Wisła),
 • Mieczysław Cichoń, Sławomir Krzyśka, Nasr Mustafa Ali (Egipt), Aneta Sikorska-Nowak, Piotr Majcher, Samir Saker (Egipt),  Magdalena Roszak, Anna Kisiołek  (promotorem tych prac był prof. dr. hab. Ireneusz Kubiaczyk), Mohamed Metwali (Egipt, promotor prof. UAM dr. hab. Mieczysław Cichoń).

Staże naukowe w Zakładzie odbywały osoby:

 • Nasr Mostafa Ali, Samir Saker, Mohamed Metwali - stypendium rządowe Egiptu,
 • Sushila Sharma - stypendium rządu Indii,
 • Ahmet Yantir (Turcja).

Ponadto gośćmi Zakładu było wielu naukowców z różnych uczelni krajowych i zagranicznych, m.in. z Australii, Chin, Czech, Indii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Turcji, USA, Wenezueli.

W ramach Zakładu Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych prace naukowe koncentrują się w dwóch grupach badawczych:

Przestrzenie Funkcyjne

Grupa Przestrzeni Funkcyjnych zajmuje się m.in. badaniami topologicznych i geometrycznych własności przestrzeni funkcyjnych, własności aproksymacyjnych, własności punktu stałego.

Członkami grupy są:

 • prof. UAM dr hab. Marek Wisła
 • prof. UAM dr hab. Paweł Foralewski
 • prof. UAM dr hab. Radosław Kaczmarek

Równania Różniczkowe

Grupa Równań Różniczkowych zajmuje się m.in. badaniami istnienia i struktury zbioru rozwiązań pewnych równań różniczkowych, całkowych oraz różniczkowo – całkowych. Badane są specjalne klasy tych równań i ich rozwiązania należące do różnych przestrzeni funkcyjnych, interesujących ze względu na ich zastosowania. Wprowadzane są nowe narzędzia badawcze przydatne w tej dziedzinie.

Członkami grupy są:

 • prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń
 • prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak

W ramach prowadzenia badań naukowych pracownicy Zakładu Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych współpracują z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym z poniższymi ośrodkami:

 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Alexandria University, Egipt
 • Damanhour University, Egipt
 • Galala University, Egipt
 • Harbin Normal University, Chiny
 • Harbin University of Science and Technology, Chiny
 • Shandong University of Science and Technology, Chiny
 • Shanghai University, Chiny
 • University “Stefan cel Mare”, Suceava, Rumunia
 • University of Palermo, Palermo, Włochy
 • Yaşar University, Izmir, Turcja

Od ponad 30 lat pracownicy Zakładu biorą aktywny udział w organizacji cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej “Function Spaces” organizowanej wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pracownicy Zakładu byli również zaangażowani w organizację polskiej edycji konferencji “Integration, Vector Measures and Related Topics”, która odbywa się co trzy lata w kolejnych krajach.

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych prowadzi zakładowe seminarium naukowe, które obywa się we wtorki o godz. 11:00. Jest ono kontynuacją Środowiskowego Seminarium z Geometrii Przestrzeni Banacha oraz Teorii Przestrzeni Funkcyjnych i Interpolacyjnych prowadzonego od roku 1988.

Pracownicy Zakładu biorą również udział w wykładach wydziałowych organizowanych wspólnie z Zakładem Analizy Funkcjonalnej, Zakładem Analizy Matematycznej i Zakładem Teorii Operatorów.

Doktoraty

Prace doktorskie pisane zarówno przez doktorantów krajowych i zagranicznych, dotyczą badań naukowych prowadzonych w Zakładzie. W ubiegłych latach zostało wypromowanych ponad 25 doktorów, w tym ponad 10 doktorów zagranicznych.

Prace magisterskie

Prace magisterskie realizowane są w zakresie następujących tematyk:

 • Analiza funkcjonalna
 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Równania różniczkowe
 • Analiza wielowartościowa
 • Analiza danych
 • Bazy danych

Przykładowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych:

 • Analiza matematyczna
 • Analiza wielowartościowa
 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Równania różniczkowe
 • Metody raportowania
 • Bazy danych

Pracownicy