Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych

W Zakładzie prowadzone są badania w zakresie statystyki matematycznej oraz analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • analizy danych funkcjonalnych,
 • analizy szeregów czasowych,
 • testowania hipotez statystycznych,
 • zastosowań metod statystycznych m.in. w budownictwie, chemii, ekonomii, ekologii, fizyce, geografii, geotechnice, medycynie, rolnictwie.

Pracownicy Zakładu publikują m.in. w następujących prestiżowych czasopismach naukowych:

 • Archives of Civil and Mechanical Engineering,
 • Artificial Intelligence Review,
 • Data Mining and Knowledge Discovery,
 • Electronic Journal of Statistics,
 • Experimental Brain Research,
 • Expert Systems with Applications,
 • Food Chemistry,
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science,
 • International Statistical Review,
 • Journal of Classification,
 • Journal of Time Series Analysis,
 • Knowledge-Based Systems,
 • Linear Algebra and its Applications,
 • Linear and Multilinear Algebra,
 • Metrika,
 • Pattern Recognition Letters
 • Regional Environmental Change,
 • Scandinavian Journal of Statistics,
 • Statistical Methods in Medical Research,
 • Statistical Papers,
 • Technometrics.

Lista pracowników Zakładu

Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych kontynuuje tradycje powołanego pierwszego kwietnia 1980 roku Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Pierwszym kierownikiem tego Zakładu był prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, a pierwszymi jego pracownikami zostali: dr Krystyna Katulska, dr Mirosława Sitek, dr Jan Wachowiak, mgr Urszula Gajewska oraz mgr Wojciech Wajda.

Od 2012 roku Zakładem Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej kierowała prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, a od roku 2017 Zakładem kieruje prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński.

Poza wymienionymi wcześniej osobami pracownikami Zakładu byli m.in. prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski oraz dr Tomasz Wojciechowski.

W 2020 roku zmieniona została nazwa Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, na Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych, która bardziej odzwierciedla aktualną tematykę badawczą pracowników Zakładu.

Pracownicy Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych są odpowiedzialni za organizację, odbywających się od 2012 roku comiesięcznych wykładów otwartych pt. Wielowymiarowe metody statystyczne. Instytucjonalnymi organizatorami tych wykładów są poza Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Materiały z dotychczas przeprowadzonych wykładów dostępne są na stronie Internetowej Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 • 1982 Piotr Wiśniewski (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Metody programowania matematycznego w analizie skupień)
 • 1982 Wiesław Pasewicz (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Metody analizy dyskryminacyjnej w przypadku równych wartości oczekiwanych)
 • 1984 Urszula Gajewska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Caliński; Optymalność doświadczalnych układów blokowych)
 • 1984 Wojciech Wajda (promotor: prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski; Pewne uogólnione równanie odnowy)
 • 1986 Jan Ćwik (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Metody statystyczne związane z pomiarem zależności stochastycznej)
 • 1990 Izzat Kasem (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Analiza kanoniczna szeregów czasowych)
 • 1990 Tomasz Wojciechowski (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Analiza dyskryminacyjna dla mieszanin zmiennych ciągłych i dyskretnych)
 • 1993 Waldemar Wołyński (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Zagadnienia estymacji w regułach klasyfikacji grupowej)
 • 2001 Jolanta Grala-Michalak (promotor: prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska; Analiza układu bloków przy skorelowanych błędach o wielowymiarowym rozkładzie t-studenta)
 • 2005 Tomasz Górecki (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Sekwencyjna analiza dyskryminacyjna)
 • 2005 Anna Żylińska (promotor: prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski; Niezawodność cyklicznych systemów kołowych)
 • 2006 Iwona Janicka (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Estymacja w wielowymiarowych modelach meta - analizy)
 • 2012 Karol Deręgowski (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Nieklasyczne metody konstrukcji składowych głównych)
 • 2013 Łukasz Smaga (promotor: prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska; D-optymalne chemiczne układy wagowe przy różnych postaciach macierzy kowariancji błędów losowych)
 • 2016 Łukasz Waszak (promotor: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko; Wybrane wielowymiarowe metody statystyczne dla wielozmiennych danych funkcjonalnych)

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Statystyki Matematycznej i Analizy Danych:

 • Analiza danych,
 • Ekonometria finansowa,
 • Elementy statystyki,
 • Matematyczne podstawy sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa,
 • Metody stochastyczne matematyki finansowej,
 • Modelowanie procesów finansowych,
 • Pakiety statystyczne,
 • Przetwarzanie i wizualizacja danych,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Statistics,
 • Statystyczne systemy uczące,
 • Statystyka,
 • Statystyka matematyczna 1,
 • Statystyka matematyczna 2,
 • Statystyka nieparametryczna,
 • Statystyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa,
 • Wielowymiarowa statystyka matematyczna,
 • Wizualizacja danych.

Pracownicy