Data wydarzenia:

Wykład 23: Grafowe modele sieci społecznościowych, czyli o światach dużych i małych

Data: poniedziałek 10.06.2024, godz. 10:00

Miejsce: ul. Szamarzewskiego 89C, sala 107, Wydział Socjologii UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska

Streszczenie: 

Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku Erdös i Rényi opublikowali serię prac o grafach losowych. Po raz pierwszy spojrzano na grafy losowe jako na obiekt interesujący sam w sobie, a nie tylko narzędzie stosowane w ciekawych dowodach bazujących na metodzie probabilistycznej. Prace te zainicjowały nowy kierunek badań nad tak zwaną ewolucją grafu losowego. Współcześnie jedną z głównych motywacji do badania modeli grafów losowych jest analiza dużych sieci, takich jak np. internet, sieci społecznościowe oraz sieci biologiczne.

W trakcie wykładu zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy na temat analizy i modelowania sieci za pomocą grafów losowych. Podane zostaną podstawowe własności sieci złożonych i sieci bezskalowych oraz ich związek z sieciami rzeczywistymi. Omówione zostaną modele grafów losowych: klasyczny z niezależnymi krawędziami, model Albert i Barabási'ego, hiperboliczny graf geometryczny oraz losowy graf przecięć.

Główny nacisk zostanie położony na przedstawienie modeli grafów losowych służących do modelowania sieci rzeczywistych.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (2010) i doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2018). Aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora UAM w Zakładzie matematyki Dyskretnej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują matematykę dyskretną oraz struktury losowe. Aktywna popularyzatorka matematyki.