Data wydarzenia:

Wykład nr 6: ChatGPT i spółka, czyli jak przerzucić most między językiem a nauką

Data: środa 06.12.2023, godz. 10:30

Miejsce: ul. Fredry 10, sala Salon Mickiewicza pod Kopułą, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Filip Graliński

Streszczenie: 

W ostatnich latach dokonano dużego postępu w zakresie komputerowego modelowania języka naturalnego, będącego podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi. Obecnie najbardziej znanym modelem języka jest ChatGPT, istnieje jednak wiele innych, mniej lub bardziej wyspecjalizowanych. Celem wykładu jest przedstawienie dużych statystycznych modeli uczenia maszynowego, ucieleśniających wiedzę o języku, otaczającym świecie, faktach historycznych, prawach fizyki, pojęciach matematyki, konwencjach społecznych itp.

W trakcie wykładu omówione zostaną teoretyczne i praktyczne podstawy działania dużych modeli języka. Zostanie pokazane, jak można było urzeczywistnić ideę komputerowego modelowania języka za pomocą pojęć oraz metod takich działów matematyki, jak statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, teoria informacji, analiza matematyczna, algebra liniowa czy geometria. Przedstawiane pojęcia i metody będą ilustrowane przykładami.

Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie ograniczeń modeli języka oraz przedstawienie metod oceniania ich jakości, zarówno zautomatyzowanych, jak i tych wymagających zaangażowania człowieka.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (2007) oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (2020). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie języka naturalnego oraz  tłumaczenie maszynowe.