Data wydarzenia:

Wykład nr 19: Problem stabilnego skojarzenia, czyli o trwałych małżeństwach i nie tylko

Data: poniedziałek 22.04.2024, godz. 11:30

Miejsce: ul. Szamarzewskiego 89AB, sala: I, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Joanna Berlińska

Streszczenie: 

Problem stabilnego skojarzenia polega na połączeniu w małżeństwa ustalonej liczby kobiet i mężczyzn o znanych preferencjach, w taki sposób, aby nie istniała para osób, które nie są małżeństwem, ale wolą siebie nawzajem od swoich małżonków. Przy założeniu, że preferencje te są niezmienne, gwarantuje to trwałość małżeństw. Celem wykładu jest przedstawienie tego problemu, kilku jego wariantów oraz metod ich rozwiązywania.

W trakcie wykładu zostanie pokazane, że jeśli znane są kompletne preferencje kojarzonych osób, to zawsze istnieje rozwiązanie tego problemu, czyli skojarzenie stabilne. Przedstawiony zostanie dość prosty algorytm pozwalający sprawnie je znaleźć. Omówione zostaną także pewne ciekawe warianty rozważanego problemu oraz jego uogólnienie, w którym nie kojarzy się już osób w pary, lecz przypisuje wiele osób, zgodnie z ich preferencjami i kwalifikacjami, do odpowiednich stanowisk pracy.

Główny nacisk zostanie położony na prezentację efektywnych algorytmów rozwiązywania problemu stabilnego skojarzenia i jego praktycznych zastosowań, takich jak organizacja systemu rekrutacji kandydatów do szkół czy na studia.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (2011) oraz doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka (2022). Aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora UAM w Pracowni Algorytmiki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują teorię szeregowania zadań, teorię algorytmów oraz zastosowania algorytmiki. Kierownik grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-2011) oraz grantu NCN SONATA (2017-2021).