Data wydarzenia:

Wykład nr 20: Metody analizy nieliniowej w wybranych zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego i planowania transportu

Data: piątek 26.04.2024, godz. 10:00

Miejsce: ul. B. Krygowskiego 10, sala 3, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Prelegent: Dr Piotr Kasprzak

Streszczenie: 

Miasta odpowiadają obecnie za 75% światowej emisji gazów cieplarnianych. W najbliższych dekadach udział ten będzie się tylko zwiększał z uwagi na postępującą urbanizację. Usprawnienie transportu publicznego oraz przebudowa istniejących już arterii komunikacyjnych, mające na celu zmniejszenie zatorów, są jednymi z rozwiązań, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Celem wykładu jest przedstawienie zastosowań metod analizy nieliniowej do wspomagania decyzji zespołów ds. planowania przestrzennego, dotyczących kierunków rozwoju tkanki miejskiej.

W trakcie wykładu zostanie omówiony pewien model omawianego zjawiska, biorący pod uwagę czynniki takie jak  m. in. gęstość i obszar zabudowy, odległość osiedli mieszkaniowych od centrum miasta, liczbę gospodarstw korzystających z transportu publicznego oraz własnych samochodów, koszty transportu, natężenie ruchu, kwoty inwestycji finansowych samorządu lokalnego, czy wreszcie wielkość emisji gazów cieplarnianych. Przedstawione zostaną zarówno wyniki teoretyczne, jak i wnioski praktyczne z nich płynące.

Główny nacisk zostanie położony na sformułowanie odpowiedniego modelu matematycznego oraz przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia teoretyczne.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2012). Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Analizy Nieliniowej i Topologii Stosowanej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują analizę nieliniową, teorię operatorów, teorię funkcji oraz równania różniczkowe i całkowe.