Data wydarzenia:

Wykład nr 3: Matematyka wg Mikołaja Kopernika, czyli jak opisać wszechświat za pomocą trygonometrii

Data: 09.11.2023, godz. 13:00

Miejsce: ul. Słoneczna 36, sala seminaryjna, Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM

Prelegent: Dr Jolanta Grala-Michalak

Streszczenie: 

Astronomia jest nauką, której uprawianie wymaga doskonałej znajomości różnych dziedzin matematyki. Nie wystarczy ona jednak do zbudowania modelu praw rządzących światem, takiego jak model Kopernika układu słonecznego – do tego trzeba być też wybitnym matematykiem. Celem wykładu jest przedstawienie, w 550. rocznicę urodzin wielkiego polskiego astronoma, sylwetki Kopernika jako matematyka na podstawie prac astronomów (Łubieńska-Iwaniszewska, Rosińska) oraz matematyków (Mioduszewski, Neugebauer, Zielińska).

W trakcie wykładu zostaną przedstawione podstawowe fakty dotyczące zapisu formuł matematycznych w czasach Kopernika oraz główne rozważane wtedy problemy matematyczne. Omówione zostanie zagadnienie opisu ruchu ciała poruszającego się po epicyklu na dyferensie, jak również sposoby tworzenia i korzystania z ówczesnych tablic funkcji trygonometrycznych. Pokazane zostanie także, jak wpłynęły na rozwój matematyki, nie tylko XV-wiecznej, badania astronomiczne Kopernika.

Główny nacisk zostanie położony na przedstawienie wiedzy matematycznej dostępnej autorowi „De revolutionibus”, opis jego matematycznych dokonań oraz ich wpływ na współczesną matematykę.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie statystyka matematyczna (2001). Aktualnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną i zastosowania matematyki. Aktywna popularyzatorka matematyki.