Data wydarzenia:

Wykład nr 21: Ogień w komputerze, czyli o wizualizacji pożarów lasów w \(3^{D}\)

Data: wtorek 14.05.2024, godz. 11:30

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 2.124, Wydział Nauk o Sztuce

Prelegent: Dr Wojciech Pałubicki

Streszczenie: 

Pożary lasów to złożone zjawisko fizyczne, obejmujące spalanie różnorodnych materiałów łatwopalnych, począwszy od opadłych liści i wysuszonych gałęzi, przez rozkładające się materiały organiczne, aż po żywą roślinność. Materiały te mogą być paliwem o różnych właściwościach fizyko-chemicznych, określających tempo i natężenie pożaru. Wśród różnych metod zapobiegania i walki z pożarami lasów ważną rolę odgrywają te wykorzystujące symulacje. Celem wykładu jest prezentacja pewnego nowego podejścia do wizualizacji i symulowania pożaru lasu.

Podejście, które zostanie przedstawione w trakcie wykładu umożliwia wizualizację i symulację dynamicznych interakcji między zmiennymi składnikami pożaru lasu. Obejmuje ono procesy konwekcji, spalania i wymiany ciepła między roślinnością, glebą a atmosferą, jak również nową reprezentację roślinności, wraz ze szczegółową geometrią poszycia drzew oraz przybliżeniem wilgotności paliwa. Pozwala ono na symulowanie i graficzne przedstawienie wirtualnych pożarów 3D, realistycznie oddających kluczowe aspekty procesu rozprzestrzeniania się ognia, takie jak przejście od pożarów naziemnych do koronowych, wpływ unoszonych przez wiatr żarów oraz skutki barier ogniowych i innych metod walki z pożarami lasu.

Główny nacisk zostanie położony na ocenę proponowanego podejścia za pomocą analizy wyników przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych oraz porównanie tych wyników z danymi dotyczącymi rzeczywistych pożarów lasów.

O wykładowcy:

Doktor w dyscyplinie informatyka (2012).Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują grafikę komputerową, symulacje oraz modelowanie obiektów naturalnych.