Data wydarzenia:

Wykład nr 22: W sukurs dziedzictwu, czyli jak sztuczna inteligencja pomaga zapobiegać nielegalnemu handlowi dobrami kultury

Data: wtorek 14.05.2024, godz. 11:30

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.63, Wydział Archeologii UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki

Streszczenie: 

Wykład będzie poświęcony problemowi nielegalnej sprzedaży dóbr kultury w internecie. Rozwiązanie tego problemu jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed międzynarodową społecznością archeologiczną. Z tego powodu zyskują na znaczeniu badania dotyczące wykrywania, zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu tego typu. Unia Europejska także zauważyła potrzebę działania w tym zakresie, fundując projekt SIGNIFICANCE (Stop Illicit heritaGe traffickiNg wIth artiFICiAl iNtelligenCE), mający na celu zwiększenie efektywności działania instytucji chroniących dobra kultury.

W trakcie wykładu pokazana zostanie aktualna skala problemu i dotychczas stosowane metody jego rozwiązywania. Następnie zostaną omówione nowe metody, wykorzystujące tzw. uczenie głębokie oraz pewne modele sztucznej inteligencji. Wykład zakończy przegląd uzyskanych do tej pory wyników.

Główny nacisk zostanie położony na aspekt praktyczny omawianego zagadnienia. Wyniki teoretyczne zostaną przedstawione szkicowo, bez podawania szczegółów technicznych wymagających zaawansowanej wiedzy z matematyki i statystyki.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2005) oraz doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (2015). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Promotor jednej rozprawy doktorskiej. Zainteresowania naukowe obejmują metody sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy szeregów czasowych. Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM ds. grantów i współpracy z gospodarką (2020-2024).