Data wydarzenia:

Wykład nr 15: Parę słów o gerrymanderingu, czyli o tym jak matematyka pomaga w weryfikacji uczciwości wyborów

Data: poniedziałek 11.03.2024, godz. 13:00

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, sala 43, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń

Streszczenie: 

Wykład jest poświęcony tzw. gerrymanderingowi, czyli metodom manipulacji granicami okręgów wyborczych tak, aby dać nieuczciwą przewagę jednemu z kandydatów. Metody te pokazują, iż powszechne przekonanie, że w wyborach najważniejsza jest liczba głosów uzyskanych przez kandydatów nie zawsze jest uzasadnione.

Ze względu na obszerność tematu zostanie przedstawiony gerrymandering w wyborach w okręgach jednomandatowych. Omówione zostaną podstawowe miary liczbowe pozwalające na porównywanie różnych podziałów na okręgi wyborcze i stawianie tez o niesprawiedliwych podziałach. Do weryfikacji hipotez o gerrymanderingu wykorzystane zostaną wskaźniki arytmetyczne, geometrycz-ne, statystyczne oraz pochodzące z rachunku prawdopodobieństwa, które pozwalają na obiektywną ocenę tworzonych okręgów.

Główny nacisk zostanie położony na twierdzenie o niemożliwości konstrukcji podziału na okręgi wyborcze zapewniającej pewne uznane i ustalone zasady, co nie wyklucza jednak możliwości usuwania przypadków skrajnych i ulepszania istniejących podziałów. Twierdzenie to zostanie dopełnione przedstawieniem metod i algorytmów pozwalających na testowanie podziałów oraz statystycznej weryfikacji stronniczości proponowanego podziału.

O wykładowcy:

Doktor (1992) oraz doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2006). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Promotor jednej rozprawy doktorskiej. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia istnienia i struktury zbiorów rozwiązań równań różniczkowych, całkowych oraz różniczkowo-całkowych w przestrzeniach funkcyjnych. Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2020-2022, 2023‑2025).