Data wydarzenia:

Wykład nr 10: Matematyczne aspekty kwantowej teorii pola

Data: piątek 19.01.2024, godz. 12:00

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, sala 16, Wydział Fizyki

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Wojciech Dybalski

Streszczenie:

Kwestia spójności logicznej kwantowej teorii pola, mimo wielu dekad badań, nadal pozostaje otwarta. Jej rozstrzygnięcie w przypadku teorii opisujących oddziaływania cząstek elementarnych jest istotą jednego z siedmiu problemów milenijnych z matematyki, ogłoszonych przez amerykański Instytut Matematyczny Claya w 2000 roku. Celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat struktury logicznej kwantowej teorii pola oraz wskazanie otwartych problemów w tej dziedzinie.

W początkowej części wykładu zostanie przedstawiona relatywistyczna mechanika kwantowa. Następnie, po wprowadzeniu dodatkowych struktur, zostaną omówione algebry obserwabli lokalnych, nowoczesne sformułowanie twierdzenia CPT i twierdzenie o związku spinu ze statystyką. Wykład zakończy przedstawienie pola kwantowego w ujęciu Wightmana, z wykorzystaniem funkcji Greena i całek po trajektoriach.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia dotyczące teorii zderzeń, w tym pojęcia oddziaływania i asymptotycznej zupełności. Jeśli czas na to pozwoli, zostaną również omówione kwestie związane z renormalizowalnością.

O wykładowcy:

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie nauk fizycznych (2009) oraz doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka (2019). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują fizykę matematyczną, teorię zderzeń, modele Pauliego-Fierza, algebraiczną kwantową teorię pola, układy spinowe oraz konforemną teorię pola. Laureat (wraz ze Svenem Bachmanem i Pieterem Naaijkensem) Nagrody AHP za najlepszą pracę opublikowaną w Annals Henri Poincare w 2016 roku. Aktualnie kieruje grantem NCN SONATA BIS (2020-2025), poświęconym oddziaływaniu w kwantowej teorii pola.