Data wydarzenia:

Wykład nr 11: Rola dydaktyków matematyki i informatyki w kształtowaniu kluczowych kompetencji przyszłości

Data: wtorek 23.01.2024, godz. 12:00

Miejsce: ul. Szamarzewskiego 89D, Sala Rady Dyscypliny p.508, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Prelegent: Prof. UAM dr Edyta Juskowiak

Streszczenie:

Dydaktyka matematyki nieustannie podlega zmianom związanym z aktualnymi potrzebami nauczania tej dyscypliny. Ze względu na gwałtowny rozwój nowych technologii i umiejętności informatycznych podobnie jest w przypadku dydaktyki informatyki. Wyposażyć ucznia w kluczowe kompetencje przyszłości może tylko ten nauczyciel, który sam jest aktywnym i świadomym uczestnikiem procesu uczenia się przez całe życie, a zatem i on sam powinien posiąść w trakcie studiów owe umiejętności. Celem wykładu jest przedstawienie roli, jaką dydaktyka obu ww. dyscyplin odgrywa w kształceniu tych umiejętności.

W toku wykładu zostaną udzielone odpowiedzi na następujące pytania. Jak kształcić przyszłych nauczycieli matematyki i informatyki? Jak efektywnie włączyć do edukacji szkolnej sztuczną inteligencję, szeroką ofertę platform i aplikacji związanych z edukacją? Jak obecnie funkcjonują dotychczasowe metody i formy pracy dydaktycznej? Jakie nowe rozwiązania dydaktyczne i metodyczne należy wprowadzić? Jak rozwijać kompetencje miękkie i komunikacyjne? Jaka jest rola dydaktyków matematyki i informatyki w procesie kształcenia ww. kompetencji?

Główny nacisk zostanie położony na przykłady rozwiązań omawianych problemów, stosowanych w praktyce Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2005). Aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora dydaktycznego UAM w Wydziałowym Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (2022), którego jest kierownikiem. Zainteresowania naukowe obejmują dydaktykę matematyki. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (2020-2024). Laureatka Nagrody Ministra Edukacji i Nauki (2023).