Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Borkowicz

poniedziałek 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Borkowicz.

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie narzędzi robotyki w nauczaniu informatyki.

Promotor: prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański.

Promotor pomocniczy: prof. UAM dr Edyta Juskowiak.

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), prof. UR dr hab. Urszula Bentkowska (Uniwersytet Rzeszowski) i prof. PWSTE dr hab. Ewa Swoboda (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.