Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kończak

W piątek 2 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kończak.

Tytuł rozprawy: Wybrane własności przestrzeni Orlicza-Lorentza.

Promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Foralewski.

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński) i prof. dr hab. Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.

Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.