Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Jurkiewicza

poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. o godz. 10:30 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Jurkiewicza.

Tytuł rozprawy: Novel Methods and Datasets for Intelligent Document Processing.

Promotor: prof. UAM dr hab. Filip Graliński.

Recenzenci: prof. PP dr hab. inż. Wojciech Kotłowski (Politechnika Poznańska), prof. IBS PAN dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych PAN) i prof. UEP dr hab. Agata Filipowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.